Blogarchívum

péntek, július 23, 2010

kicsiknek játékok leírása.jó időtöltés

Ablakon kitekintés 
a) Álljunk a gyermekkel az ablakhoz. Nézelődjünk. Válasszunk ki az utcáról egy-egy tárgyat-személyt. Nevezzük meg. A gyermeknek ezt ( ezeket) meg kell keresnie. Igy sz egész belátható teret alaposan meg kell figyelnie, át kell tekintenie. Pl.: „Látok egy kutyát” Egy nénit látok esernyővel.” Egy motoros rendőrt látok.” Egy zöld levélszekrényt látok.” b) Ha meggyőződtünk arról, hogy a gyermek már biztonsággal, gyorsan válaszol, cseréljünk Szerepet. 
„Név-út”játék 
Jelöljünk ki egy kiinduló pontot a szoba egyik falánál, távolabb pedig a cél helyét. A gyermek a kiinduló pontra áll és csak akkor léphet egy lépést előre, amikor a felsorolt szavak között a Saját nevét meghallja. Pl.: „ház, kályha, virág, Péter, alma, baba, Péter, autó, labda, szék, Péter....stb”. A szavakat monoton hangon kell sorolni. - Ha a gyermek nem lépett előre a nevét hallva, akkor megállítjuk, és egyet vissza kell lépnie. Ha nem téved, jutalom várja a célnál. Ezt a játékot 4-5 fős gyermekcsoporttal is eljátszhatjuk, ilyenkor minden gyermek nevét beillesztjük a tárgynevek sorába. Ha versenyjátékot tervezünk, akkor minden gyermek kezébe négy kockát adunk, ha valaki hibázik, egy kockát letesz. Akinek a célnál minden kockája a kezében van, az a győztes Aki elveszette valamennyi kockáját útközben, az kimarad a játékból a következő körig. 
Ház-út” Játék 
Ezt a játékot hasonló szabályok szerint játszhatjuk, mint a,, név-út” játékot, azzal a különbséggel, hogy itta ház szót emeljük ki, azaz a gyermek a ház szónál léphet egyet előre. Nehezíthetjük a játékot úgy, hogy megváltoztatjuk a mozgást ( előre lépés helyett guggolás, taps ...)‚ vagy a szavak sorába a gyermek nevét is beillesztjük, de ebben a játékban a saját név hallatára nem szabad mozdulni. 
Mutatós dalok 
Óvodás csoportokban is kedvelt, jól ismert éneklési mód, hogy a dalocskákat kifejező mozdulatokkal kísérik Majd minden gyermekdal alkalmas arra, hogy az egyes szavakhoz mozdulatokat kapcsoljunk. A játék abból áll. hogy a szavakat fokozatosan elhagyjuk és a mozdulatokkal, valamint a dallam dúdolásával „énekelünk”. Először mindig csak egy szót helyettesítünk mozdulattal. 
Építőkockák keresése 
Vegyünk ki egy építőkockát a dobozból és mutassuk meg a gyermeknek. Dugjuk el a hátunk mögé, majd kérjük meg, hogy egy ugyanolyan kockát keressen. Ha kivett egyet ő is, a kettőt hasonlítsuk Össze. Sikeres megoldások esetén az egyidejűleg azonosítandó kockát számát ötig növelhetjük. 
Lövöldözés 
Egy nagyobb papírlapot, csomagolópapírt zsírkrétával megfelezünk. A két térfélen különböző színnel tíz-tíz pontot jelölünk ki. Egymás pontjait egy-egy gyors mozdulattal, - gyors vonalhúzással - kell „lelőni”. A „lelőtt” pontokat nem lehet újra célba venni. Az a nyertes, akinek több találata van. 
Érintő Játék 
Mindenekelőtt pontosan megbeszéljük a játék menetét a gyermekkel, majd egy kendővel bekötjük a szemét. Könnyedén megérintjük a testének egy pontját és azt várjuk, hogy mutassa meg az érintés helyét. 
Emberfestés 
Csomagolópapírt terítünk a padlóra. Ráfektetjük a gyermeket és körberajzoljuk. Ezután a gyermek feláll és berajzolja az arcot, a testrészeket, a ruházatot. Hasonló módon játszhatunk babával, mackóval és más játéktárgyakkal.” Látom, amit te nem látsz!” 
Látom, amit te nem látsz! 
Ez. A játék mindenhol játszható. Keressünk a szobában vagy a kertben egy tárgyat és válasszuk ki egy tulajdonságát Például a színét, (pl: barna szék) és a következőket mondjuk Látom, amit te nem látsz ..‚ a valami barna színű.” A gyermeknek meg kell neveznie minden barna tárgyat, de mi csak a széknél helyeseljünk. - Ezután a gyermeken a sor, ő választ tárgyat és hozzá tulajdonságot Most nekünk kell megtalálni a tárgyat az adott tulajdonság alapján. Majd ismét szerepcsere következik. Ügyeljünk arra, hogy pontosan a kigondolt dolgot neveztessük (nevezzük) meg. A hasonlót ne fogadjuk el. 
Képlottóval, puzzle-val végzett játék 
A kereskedelemben kapható képes puzzle játékokat használjuk fel. Közösen építjük fel. a képet a használati utasítás szerint. . – 
Ági ás Olgi 
Ági és Olgi két bábu. Könnyen elkészíthetők fakanálból és színes zsebkendőkből. A magyarázat így szók „ Ez itt Ági, ez itt Olgi. Egyikük sem tud még helyesen beszélni. Ági csak- „Á”-s szavakat, Olgi pedig csak o -s szavakat tud mondani. Ági azt mondja: pá, váll, áll. pár, mázsát, Olgi pedig: olló, holló ‚orr, ott, hol stb.” A gyermeknek ( gyermekeknek) az elhangzó szavakból egyenként el kell döntenie, hogy azt melyik bábú tudja kimondani. A Játék menete: - Tartsuk mindkét bábút akezünkbe, fordítsuk arccal a gyerek felé. Mondjunk egy szót, pl holló. Ha a gyermek Olgit választotta, akkor abábú örömmel ismétli aholló szót. Ha a válasz téves volt, akkor abábu fejét ingatja és többször ismétli a saját nevét (Ági, Ági). Azokat a szavakat, amelyekben az „o” és az ‚a” is előfordul, mindkét bábú ki tudja mondani. Ha a gyermek ezt magáról mégnem ismeri fel, a bábúk mindketten egymás. felé fordulva felváltva ondogatják Példák Ági szavaira: mák, tál, lát, láz, bál, páfrány stb. Olgi: ól, álom, toll, tó, ló, hó, só, morog, lottó, 
roló, kóró, homok stb. Agi és Olgi: álom, három, várom, párom, károm, ákom - bákom, kosár, tojás stb. 
Gyöngysorok 
Három különböző színű gyöngybő1 füzünk egyszerű mintát A gyereknek az a feladata, hogy folytassa a sort ( pl: piros, zöld, kék, piros-, zöld, kék). A minta fokozatosan nehezedhet (p1.: p-k-k-z, p-k-k-z) az ismétlődő egységeket egészen hét e1emig növelhetjük. 
Gyufaszál figurák építése 
A gyermek előtt építsünk három gyufaszálból ( pálcikákból ) egyszerű formái. Takarjuk 1e; ezután kérjük meg a gyereket, hogy emlékezetből építse fel ugyanazt. A gyakorlatot bővíthetjük öt gyufaszá1ig. 
Célba dobás 
Helyezzünk egy nagyobb építőkockát a padlóra Kb. két méteres távolságból próbálják meg eltalálni a kockát a labdával. Felváltva dobunk. Nehezíthető a játék azzal,ha kockákból épített kapuba kell célozni. 
Zsákbamacska 
Rejtsünk cl egy zsákba néhány könnyen felismerhető tárgyat ( fésű, kefe, kulcs, kanál, ceruza pohár, alma) A gyermek nyúljon egy kézzel a zsákba és próbálja meg tapintással felismerni a tárgyakat Ha így nem sikerülne, próbálhatja a másikkezét is. Minden felismert tárgyat kivehet a zsákból 
Építőkockák válogatása 
Különbözőfajta építőkockákat, összeilleszthető, szétszedhető játék - elemeket egy nagy dobozba gyűjtjük vagy a szőnyegre borítjuk. Ezután a gyermekkel együtt „rendet rakunk”. Válogassunk különböző szempontok - színek, formák, nagyság - szerint. 
Figyeljünk arra, hogy az építőelemek sokaságában az éppen keresettek közül egy se maradjon ki, ( vagyis Pl. forma szerinti rendezésnél az összes kerek, vagy összes rövid stb. a dobozába kerüljön). 
 Nagynéniimnek van egy macskája” 
Ez úttal a gyermeknek ( vagy csoportnak) az a feladata, hagy a macska szóra figyeljen egyszerű mondatokban. Ha a macska szót hallja, fel kell állnia, ha a szó újból előfordul, akkor le kell ülnie. A mondatok ismétlődnek, de mindig csak az utolsó szót változtatjuk meg. Pl.: A nagynénimnek van egy kutyája. A nagynénimnek van egy macskája. (feláll) A nagynénimnek van egy háza. A nagynénimnek van egy kecskéje. A nagynénimnek van egy mácskája. (leül )Ha több gyerekkel játszunk, akkor egy másik szóra kell mozdulnia.. Nehezítjük a játékot úgy, hogy a mondatokban több szó is változik, de a gyermeknek mindig ugyanarra kell mozdulnia, felállni és leülni. pl Zsuzsi csokoládét eszik. (feláll) Zsuzsi labdával játszik. Zsuzsi csokoládét eszik. (leül) Ebben az esetben a csokoládé szónál kell a gyerekeknek a megbeszélés szerint cselekedni. Ha a csoportban történik a játék, akkor minden gyermek kap egy, a többiektől eltérő mondatot, amelyre a fenti módon kell „mozognia”. 
Ikrek megtalálása 
Az építőkocka-dobozból egy építőkockát kiemelve arra kérjük a gyermeket, hogy ő is vegyen ki egy ugyanolyát, találja meg az ikerpárját. 
Egy kis matróz” 
Hasonlóan az előzőekhez az a feladatunk, hogy egy történetet mondunk el úgy, hogy egyre több szót helyettesítünk mozgással. A gyakorlás során mindig egy szóval többet hagyjunk el a történetből, addig amíg az ismétlések végén már csak a mozdulattal ki nem fejezhető szavak maradtak meg. 
Fonás 
Ahhoz, hogy szép színes fonatot készítsünk, meghatározott sorrendben hasonló mozdulatokat kell végezni egymás után. Balról kívülről középre, jobbról kívülről középre stb. Három színes szalag vagy vastagabb szálú fonal szabályos fonására tanítjuk meg a gyermeket. 
Emberkék megjegyzése 
Az asztalra egy tálkában gombot, gyöngyöt, babot stb. helyezünk. Először három, később öt elemből emberkét” építünk, amit a gyermeknek jól meg kell figyelnie. Letakarás után kérjük meg, hogy ő is építse fel ugyanazt. Egyszerre mindig csak egy figurát mutatunk be. 
Lövöldözés 
Ez a feladat azonos az I. fokozatban leírt „lövöldözés” játékkal, de ezúttal a zsírkréta és a csomagolópapír helyett kisebb méretű A4-es lapot és színes ceruzát használunk. Ezáltal a feladat nehezebb. 
Szoborfigura: 
Fogjuk meg a gyermek kezét, és néhány másodpercig forogunk körbe-körbe. Majd elengedjük egymást, és szoborrá merevedünk egy adott tartásban. A gyermeknek az a feladata, hogy próbálja meg a „szobor” testhelyzetét utánozni és néhány másodpercig mozdulatlan maradni. 
Tűk osztályozása 
Különböző nagyságú és formájú csavarokat, szögeket, tűket tartalmazó dobozból vegyünk el egyet- egyet. A gyermek velünk együtt válogassa ki a hozzá hasonlókat Addig játszunk, amíg minden egyes darab szétválogatása meg nem történt. 
Gombok válogatása 
Az előzőekben bemutatott játék ugyanúgy gombokkal is elvégezhető: a válogatás, rendszerezés meghatározott szabályok alapján történik. 
Tűz, víz! 
A Játék leírása: A gyermekek lassú tempóban futkároznak, jelre megállnak. „TŰZ” felkiáltásra, hasra fekszenek a talajon. „VÍZ” Felkiáltásra másznak a bordásfalra, vagy székre állnak. Ismétlés egymás után. Minden feladatmegoldás után értékelés egyénenként. A játék bővíthető „FÖLD”, „ÉG”, „LEVEGÖ” stb. szavakkal, különböző testhelyzetek felvételével idősebbek játékában. 
A fejlesztés lehetőségei: Térbeli tájékozódás, figyelem, emlékezet alakítása, szabálytudat fejlesztése. Gyors reagálás, kinesztetikus differenciáló képesség formálása mozgásgyorsaság a futásban. 
Játszhatja: 3-25 gyermek 3-4 éves kortól. 
Eszközök: bordásfal, székek. 
Fuss haza! 
A Játék leírása: A játékmaci köré kötéllel kört alakítunk, ez a ház. A gyermekek körbe futnak menetirány szerint a ház körül. Jelre be futnak a házba. Aki elsőnek ugrik be a házba, az a győztes. 
A fejlesztés lehetőségei: Nagymozgások fejlesztése futással, térészlelés, tájékozódás Gyors reagáló képesség fejlesztése. 
Játszhatja: 3-12 gyerek 3 éves kortól. 
Eszköz: maci és körkötél 
Gólyák a tóban 
A játék leírása: A gyermekek a „gólyák”, a tó körül járkálnak, a gólya mozgását utánozva, jelre repülnek majd a tóban, járkálnak tovább. Tó lehet egy szőnyeg, vagy körkötél. 
A fejlesztés lehetőségei: Egyensúlyérzék fejlesztése, térészlelés, tájékozódás térben. Gyors reagáló képesség alakítása, figyelem fejlesztése. 
Játszhatja: 6-25 gyermek 3 éves kortól. 
Eszköz: szőnyeg vagy körkötél. A 
Fészekrakó 
A játék leírása: A gyermekek babzsákkal a kezükben szaladgálnak, jelre leülnek a babzsákra, amely a fészket jelenti a játékban. Az az ügyes, aki elsőként ül nyugodtan a babzsákján. 
A fejlesztés lehetőségei: Egyensúlyérzék fejlesztése, gyors reagáló képesség alakítása, erőnlét fejlesztése, figyelem, akarat formálása. 
Játszhatja: 6-25 gyermek 3 éves kortól. 
Eszköz: A játszó gyermekek létszámával megegyező babzsák. 

Ki vagyok én? 
A játék leírása: Tükörrel szemben állva saját személyének felismerése: szemszín, hajszín, hajhosszúság, ruhadarabok felsorolása a testrészeken. Másik gyermekkel, társával összehasonlítja magát, hasonlóságokat keres. Esetleg a nemek megnevezése is történhet. 
A fejlesztés lehetőségei: Testünk jellemzőinek felsorolása, megnevezése. Megfigyelőképesség fejlesztése összehasonlítással. Azonosságok, különbségek megnevezése . A test Jellemző jegyeinek leképezése. 
Játszhatja: 1 -2 gyermek 3 éves kortól. 
Eszköz: tükör. 
Keresd meg! 
A játék leírása: Tükör előtt a testrészek megér intése, megnevezése: felnőtt által érintés, gyermek megnevezi, gyermek megismétli Saját testén az érintést és a megnevezést, utasításra a gyermek megérinti és megnevezi a testrészét, a felnőtt megnevezi, a gyermek a társa testén érinti meg a kívánt testrészt, előbbiek megismétlése csukott szemmel, az elsőt kivéve. 
A fejlesztés lehetőségei: Testrészek és azok helyének megnevezése, érintés. Percepciófejlesztés Figyelem fejlesztése. 
Játszhatja: 1-3 gyermek 3 éves 
Eszköz: tükör 
Száll a lepke! 
A játék menete: Papírból készítünk az ujjunkra húzható lepkét. Minden gyermek ujjára húzza és eljátsszuk, melyik testrészükre száll a lepke. Ahova repül, megnevezzük. 
A fejlesztés lehetőségei: Testséma alakítása, testrészek megnevezése, beszéd- készség fejlesztés finommozgások alakítása 
Játszhatja: egy egész csoport 3 éves kortól, de egy gyermek fejlesztésére is kiválóan alkalmas. 
Eszköz: pillangó. 

Színkereső 
A játék leírása: A gyermekkel közösen kiválasztunk egy színt, majd sorra nézzük a tárgyakat, melyiken látjuk ugyanazt. Változata lehet: színválasztás után ők hoznak a gyűjtőkosárba megegyező színű dolgokat. Felsorolhatjuk a napszakok, az évszakok jellegzetes színeit, az örömteli, a bánatos, a meleg, a hideg színeket. Gyűjthetünk színes hasonlatokat, p1.: 
Fehér, mint a hó. 
Fekete, mint a korom. 
Zöld, mint a fű. 
Kék, mint az ég. 
Sárga, mint a citrom. 
Lila, mint az ibolya. 
Piros, mint a paradicsom. 
Azt is megbeszéljük, hogy ezeket a hasonlatokat egy szóval is kifejezhetjük, Így: hófehér, koromfekete, ibolya lila, fűzöld. 
A fejlesztés lehetőségei: Vizuális percepció, színészlelés. Megfigyelőképesség, gondolkodás (összehasonlítás, azonosság, különbözőség felismerése) fejlesztése, szókincsbővítés 
Játszhatja: 1 - I 2 gyermek 3 éves kortól. ) Játszhatják a családban is szülők, testvérek együtt. 
Eszköz: a szoba tárgyai, játékai. 
Nyomkereső 
A játék leírása: A csoportban lévő gyermekek láb- és kéznyomatát elkészítjük színes papírokból. A kéznyomatokat a szekrény oldalára vagy a falra erősítjük, a lábnyomokat a padlóra ragasztjuk úgy, hogy végig léphető legyen. A lábnyomok a tenyérnyomokhoz vezetnek kacskaringós úton. Az út végén valamit elrejtünk, azt kell megtalálni. A gyermekek a lábnyomokon haladnak, a jobb és a bal lábakat pontosan kell a helyükre illeszteni, azután már a tenyérnyomokra is Ügyelni kell. A nyomok végén találják az elrejtett tárgyat. 
A fejlesztés lehetőségei: Szem-kéz, szem-láb koordináció, alak és forma azonosítása, a bal, a jobb gyakorlása, tudatosítása térirányok, távolságok érzékelése. 
Játszhatja: egyszerre egy gyermek 3 eves kortól. 
Eszköz: Az előre elkészített tenyér és talpnyomatok 
Gyurmázás 
A játék leírása: Homok, só-liszt gyurma, agyag, plasztilin felhasználásával különböző formák létrehozása. 
A fejlesztés lehetőségei: Anyagok, felületek megismerése, formák keletkeztetése. Tapintással tapasztalatok szerzése az anyag tulajdonságairól: puha, kemény, sima, érdes, nedves stb. Gyurmázás alaptechnikáinak elsajátítása, finommotorika, szem-kéz koordináció, verbális fejlesztés 
Játszhatja: 1-25 gyermek 3 éves kortól. A családban is ismerkedhetnek az anyag tulajdonságaival p1. ha az édesanyával együtt gyúrja, formálja a tésztát. 
Eszköz: a felsorolt anyagok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése